Eventuri (UK) utvecklar insug i kolfiber som ger effekt

Eventuri har patenterat sin lösning att omvända den klassiska konstruktionen med ett konluftfilter som följs av ett rör. Genom att bygga upp en volym i ”kolfibertratten” så skapas ett flöde (venturi-effekt) som ger effekt i verkligheten.

Eventuri_velocity_stack

Dessutom håller Eventuri-kiten hög finish med känsla för detaljer ner till minsta clips/klammer och ett trevligt insugsljud som bonus. Under året kompletteras insugen med matchande motorkåpor i kolfiber.

Besök tillverkarens hemsida för detaljerad info kring utveckling och effektmätningar.